Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü YGS-3’tür.
 

İş Alanları

Mezunlarımız; tıp ve sağlık bilimi dokümanlarının ve bulgularının derlenmesi, saklanması ve ilgili birim ve kişilere iletilmesiyle meşgul olurlar ve resmi ve özel hastaneler ile kliniklerde görev alabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, sektörün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Programın iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleriyle, yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.
 

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız; tıp ve sağlık bilimi dokümanlarının ve bulgularının derlenmesi, saklanması ve ilgili birim ve kişilere iletilmesiyle meşgul olurlar ve resmi ve özel hastaneler ile kliniklerde görev alabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleriyle,  yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

  • İşletme
  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
  • Sağlık Yönetimi