Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Birimi hem öğrencilerin hem de personelin beden ve ruh sağlığını korumak, tedavi hizmetlerini yapmak, dinlenme, çalışma ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre boş zamanlarını değerlendirmek için yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, bedensel ve ruhsal sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek geliştirmek, birlikte disiplinli ve düzenli çalışırken eğlenme ve dinlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.


Sağlık Kültür ve Spor Birimi öğrencilerin alanlarına ve becerilerine dayalı sosyal kültürel ve sportif çalışmalara katılımlarını sağlamak, öğrencilerimizin sağlık, psikolojik danışmanlık gibi temel gereksinimlerini karşılayarak ruhsal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine de katkı bulunmakla birlikte beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarında karşılanmasını sağlamaktadır.


Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarına rehberlik etmek, katılımlarını sağlamak Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklere destek vermek, Yüksekokul içinde, dışında kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve ayrıca üniversiteler arası sportif etkinliklere katılmak Sağlık Kültür ve Spor Biriminin başlıca amaçları arasında yer almaktadır. 


SKS Birimi, öğrencilerin dilek, istek ve önerilerini Yüksekokul Yönetimine ileterek bir köprü görevi de görmektedir.