Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

21.yy’ın eğitiminde bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve işbirliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir.Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencileri alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak mezun olmaktadır.  Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve öngörüye sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır. 

Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı yapması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedirAvrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.

MİSYONUMUZ

Ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş bireyler yetiştirmek, bu bireylerle kalifiye insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak. Çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikte eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü bir üniversite olmak. Uygulamalı alanlarda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen Eğitim-öğretim düzeyi yüksek, sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren insan odaklı, öncü, yenilikçi, çağdaş ve evrensel bir eğitim kurumu olmak.
 

VİZYONUMUZ


Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kendini Kanıtlamış Eğitim Kadrosuyla, Verdiği Eğitimin Bilimselliği ve Kalitesi ile Uygulamalı Bilimlerde Öncü Bir Rol Üstlenmektedir.

 

DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ


- Mesleki eğitimin geleneğindeki insan ve ahlaki değerleri bugüne taşımak. ( Lonca ve Ahi Teşkilatı)

- Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir mesleki eğitim vizyonu ve tasarımı oluşturmak.

- Mesleki eğitimde holistik (bütüncül) yaklaşımı uygulanır kılmak.

- Sektörle bütünleşmek ve uluslararası işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak meslek insanı yetiştirmek.